سلام پسری 29ساله که عاشق دختری شدم که شاغل است ویک ازدواج ناموفق داشته البته اومن رونمیخواهد ولی من اورامیخواهم چگونه ارتباط برقرارکنم.

روانشناس نفیسه صاحبی روانشناس نفیسه صاحبی اختلالات جنسی

نظرات

اولین نظر را شما ثبت کنید ...

ارسال نظر